/3

MỚI-ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 8-KÌ II

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2202|Tải về: 48

I – Lý thuyếtCâu 1 : Nêu tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi? Đối với tính chất hoá học viết phương trình phản ứng minh hoạ .Câu 2 : a) Nêu các phương pháp điều chế oxi ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ. b) Nêu các phương pháp thu khí oxi trong phòng thí nghiệm? Phương pháp nào ưu việt hơn? Giải thích vì sao ? Câu 3 : Thế nào là sự khử , sự oxi hoá ? Cho ví dụ Câu 4 : Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Trong các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng oxy hoá khử ? Chỉ rõ chất khử , chất oxy hoá ? Sự khử , sự oxi hoá.a) CuO + H2 Cu + H2Ob) CaCO3 CaO + CO2c) 2H2 + O2 2H2OCâu 5 : Định nghĩa oxit ? Phân loại oxit ? Mỗi loại oxit cho...