/7

Mot so bai hinh chon loc lop 7 (Giup hoc sinh on he hay)

Upload: ManhCuong.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 359|Tải về: 2

Bài 1: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh bằng 3cm,4cm,5cm.Chứng minh rằng tam giác ABC vuông. Bài 2: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh bằng 6cm,8cm,10cm.Chứng minh rằng tam giác ABC vuông. Bài 3:Độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông tỉ lệ với 8 và 15, cạnh huyền dài 51cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông. Bài 4: Tam giác ABC có góc A tù, = 300; AB = 29, AC = 40. Vẽ đường cao AH, tính BH. Bài 5: Cho D ABC, trung tuyến AM cũng là phân giác. a/ Chứng minh rằng D ABC cân b/ Cho biết AB = 37, AM = 35, tính BC. Bài 6. Trên hình 3 cho . Chứng minh AB // ED A B C D E Hình 3 Bài 7: Trong hình 1 cho MN // PQ. Tìm số đo góc B M 200 N ? B 400 P