/30

mot so bien phap giao duc long nhan ai cho tre mam non 3-4 tuoi

Upload: PeMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2441|Tải về: 31

MỤC LỤCPHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU.....Trang 2I.Lí do chọn đề tài.....Trang 2 II.Mục đích nghiên cứu .....Trang 3III. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.....Trang 3IV. Nhiệm vụ nghiên cứu.....Trang 3V. Phương pháp nghiên cứu.....Trang 3PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.....Trang 5Chương I: Cơ sở lý luận.....Trang 5I.Đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ mẫu giáo bé liên quan đến việc giáo dục lòng nhân ái cho trẻ.....Trang 5II. Sơ lược về giáo dục lòng nhân ái cho trẻ.....Trang 7III. Sự phát triển lòng nhân ái của trẻ 3-4 tuổi.....Trang 8IV. Vai trò của tác phẩm văn học đối với sự giáo dục lòng nhân ái cho trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi.....Trang 8Chương II: Cơ sở thực tiễn.....Trang 9I.Vài nét về đối tượng điều tra.....Trang 9II.Thực trạng tổ chức hướng dẫn cho trẻ làm quen tác phẩm văn học giáo dục lòng nhân ái cho trẻ.....Trang 10Chương III: Một số biện pháp giáo dục lòng nhân ái cho...