/9

Một số biện pháp giúp HS lớp 5 trường TH Nguyễn Minh Chấn giữ vở sạch viết chữ đẹp

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 473|Tải về: 2

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN MINH CHẤNSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Minh Chấn giữ vở sạch, viết chữ đẹpGiáo viên thực hiện: Phạm Thị HiềnNăm học: 2009 - 20101. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TR

[Ẩn quảng cáo]