Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

một số câu hỏi tìm hiểu về tết cổ truyền dân tộc

Lượt xem:973|Tải về:8|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Câu hỏi tìm hiểu về ngày tết cổ truyền dân tộc.Câu 1:Điền vào dấu(...)*tháng âm lịch cuối năm gọi là tháng ...?Câu 2: * hãy kể về sự tích táo công.Câu 3:Điền vào dấu(...)* bữa cơm cuối năm vào chiều 30 tết gọi là bữa cơm.....Câu 4:*tại sao thời khắc giao thừa mọi gia đình thường cúng xôi gà.?Câu 5: *tại sao ngày tết người lớn lại mừng tuổi tiền cho trẻ em?Câu 6: *tại sao ngày tết lại kiêng không quét nhà và đổ rác đi.?Câu 7: Điền vào dấu(...) *Tháng âm lịch đầu năm gọi là... Câu hỏi tìm hiểu về ngày tết cổ truyền dân tộc.Câu 1:Điền vào dấu(...)*tháng âm lịch cuối năm gọi là tháng ...?Câu 2: * hãy kể về sự tích táo công.Câu 3:Điền vào dấu(...)* bữa cơm cuối năm vào chiều 30 tết gọi là bữa cơm.....Câu 4:*tại sao thời khắc giao thừa mọi gia đình thường cúng xôi gà.?Câu 5: *tại sao...