Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

một số câu hỏi tìm hiểu về tết cổ truyền dân tộc

Câu hỏi tìm hiểu về ngày tết cổ truyền dân tộc.Câu 1:Điền vào dấu(...)*tháng âm lịch cuối năm gọi là tháng ...?Câu 2: * hãy kể về sự tích táo công.Câu 3:Điền vào dấu(...)* bữa cơm cuối năm vào chiều 30 tết gọi là bữa cơm.....Câu 4:*tại sao thời khắc giao thừa mọi gia đình thường cúng xôi gà.?Câu 5: *tại sao ngày tết người lớn lại mừng tuổi tiền cho trẻ em?Câu 6: *tại sao ngày tết lại kiêng không quét nhà và đổ rác đi.?Câu 7: Điền vào dấu(...) *Tháng âm lịch đầu năm gọi là... Câu hỏi tìm hiểu về ngày tết cổ truyền dân tộc.Câu 1:Điền vào dấu(...)*tháng âm lịch cuối năm gọi là tháng ...?Câu 2: * hãy kể về sự tích táo công.Câu 3:Điền vào dấu(...)* bữa cơm cuối năm vào chiều 30 tết gọi là bữa cơm.....Câu 4:*tại sao thời khắc giao thừa mọi gia đình thường cúng xôi gà.?Câu 5: *tại sao...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:717|Tải về:8|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: