/1

một số câu hỏi tìm hiểu về tết cổ truyền dân tộc

Upload: PeMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1345|Tải về: 9

Câu hỏi tìm hiểu về ngày tết cổ truyền dân tộc.Câu 1:Điền vào dấu(...)*tháng âm lịch cuối năm gọi là tháng ...?Câu 2: * hãy kể về sự tích táo công.Câu 3:Điền vào dấu(...)* bữa cơm cuối năm vào chiều 30 tết gọi là bữa cơm.....Câu 4:*tại sao thời khắc giao thừa mọi gia đình thường cúng xôi gà.?Câu 5:

[Ẩn quảng cáo]