Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Một số dạng bài tập giải Hóa trên máy tính casio

Các dạng bài tập - Thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio1. Cấu tạo nguyên tử: ( Quan hệ số p, số n, số e ( Thể tích và Bán kính nguyên tử tính ra Å ( Mạng tinh thể (số nguyên tử và cạnh trong đơn vị cơ sở) ( Hạt nhân và phóng xạ (hằng số phóng xạ, niên đại vật cổ)2. Cấu tạo phân tử: ( Khoảng cách của các nguyên tử trong đồng phân hình học ( Momen lưỡng cực3. Động học: ( Cân bằng hóa học ( Tốc độ phản ứng4. Nhiệt hóa học: ( Nhiệt phản ứng ( Chiều diễn biến của phản ứng5. Dung dịch điện li: ( Nồng độ dung dịch ( pH của dung dịch6. Điện hóa học: ( Pin ( Điện phân7. Lập công thức phân tử và xác định nguyên tố8. Xác định thành phần % của hỗn hợpĐỀ XUẤT1. Tại 250C, phản ứng: CH3COOH + C2H5OH...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:639|Tải về:21|Số trang:11

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: