Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Một số dạng bài tập giải Hóa trên máy tính casio

Lượt xem:885|Tải về:22|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

Các dạng bài tập - Thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio1. Cấu tạo nguyên tử: ( Quan hệ số p, số n, số e ( Thể tích và Bán kính nguyên tử tính ra Å ( Mạng tinh thể (số nguyên tử và cạnh trong đơn vị cơ sở) ( Hạt nhân và phóng xạ (hằng số phóng xạ, niên đại vật cổ)2. Cấu tạo phân tử: ( Khoảng cách của các nguyên tử trong đồng phân hình học ( Momen lưỡng cực3. Động học: ( Cân bằng hóa học ( Tốc độ phản ứng4. Nhiệt hóa học: ( Nhiệt phản ứng ( Chiều diễn biến của phản ứng5. Dung dịch điện li: ( Nồng độ dung dịch ( pH của dung dịch6. Điện hóa học: ( Pin ( Điện phân7. Lập công thức phân tử và xác định nguyên tố8. Xác định thành phần % của hỗn hợpĐỀ XUẤT1. Tại 250C, phản ứng: CH3COOH + C2H5OH...