/46

MOT SO DE THI VAO 10. 2012 CO DAP AN

Upload: LinhBoSuju.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 74|Tải về: 0

17 đề TUYỂN SINH 10 CÁC TỈNH THÀNH (2009-2010)_ (có đáp án) phần 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH -----(-------- KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2010   ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN : TOÁN Ngày thi : 29/6/2009 Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian giao đề)  Chữ ký GT 1 : .............................. Chữ ký GT 2 : ..............................  (Đề thi này có 01 trang) Bài 1. (2,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau : a) b) Bài 2. (1,5 điểm) a). Giải phương trình: x2 + 3x – 4 = 0 b) Giải hệ phương trình: 3x – 2y = 4 2x + y = 5 Bài 3. (1,5 điểm) Cho hàm số : y = (2m – 1)x + m + 1 với m là tham số và m # Hãy xác định m trong mỗi trường hơp sau : Đồ thị hàm số đi qua điểm M ( -1;1 ) Đồ thị hàm số cắt trục tung, trục hoành lần lượt tại A , B sao cho tam giác OAB cân. Bài 4. (2,0 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Một ca nô chuyển động xuôi dòng từ bến A đến bến B sau đó chuyển động ngược dòng từ B về A hết tổng thời gian là 5 giờ . Biết quãng đường sông từ A đến B dài 60 Km và vận tốc dòng nước là 5 Km/h . Tính vận tốc thực của ca nô (( Vận tốc của ca nô khi nước đứng yên ) Bài 5. (3,0 điểm) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA , MB đến đường tròn (O;R) ( A; B là hai tiếp điểm). Chứng minh MAOB là tứ giác nội tiếp. Tính diện tích tam giác AMB nếu cho OM = 5cm và R = 3 cm. Kẻ tia Mx nằm trong góc AMO cắt đường tròn (O;R) tại hai điểm C và D ( C nằm giữa M và D ). Gọi E là giao điểm của AB và OM. Chứng minh rằng EA là tia phân giác của góc CED. ---------------------- Hết ---------------------- (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Đáp án Bài 1: a) A = b) B = 1 + Bài 2 : a) x1 = 1 ; x2 = -4 b) 3x – 2y = 4 2x + y = 5 3x – 2y = 4 7x = 14 x = 2 4x + 2y = 5 2x + y = 5 y = 1 Bài 3 : a) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm M(-1;1) => Tọa độ điểm M phải thỏa mãn hàm số : y = (2m – 1)x + m + 1 (1) Thay x = -1 ; y = 1 vào (1) ta có: 1 = -(2m -1 ) + m + 1 1 = 1 – 2m + m + 1 1 = 2 – m m = 1 Vậy với m = 1 Thì ĐT HS : y = (2m – 1)x + m + 1 đi qua điểm M ( -1; 1) ĐTHS cắt trục tung tại A => x = 0 ; y = m+1 => A ( 0 ; m+1) => OA = cắt truc hoành tại B => y = 0 ; x = => B 0 ) => OB = Tam giác OAB cân => OA = OB = Giải PT ta có : m = 0 ; m = -1