Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/19

một số động vật sống trong rừng

Lượt xem:2839|Tải về:10|Số trang:19 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng giáo dục huyện bảo thắng Trường Mầm non thị trấn phố lu Giáo án hội giảng cấp huyện Môi trường xung quanh Đề tài: một số con vật sống trong rừng Đối tượng: Mẫu giáo lớn Lớp: lớn 3 Thời gian: 25 đến 30 phút Ngày thực hiện: 16/12/2009 Ngời thực hiện: Phạm Thị HồngThắm Bảo Thắng, tháng 12 năm 2009 Giáo án Môi trường xung quanh Đề tài: Một số con vật sống trong rừng Đối tượng: Mẫu giáo lớn Lớp: lớn 3 Số lượng: 31 trẻ Thời gian: 30 phút Ngày dạy: 16/12/2009 Người dạy: Phạm Thị Hồng Thắm I. Mục đích - Yêu cầu 1. Kiến thức: Trẻ nhận biết và phân biệt một số con vật sống trong rừng, lợi ích và đặc điểm đặc trưng về môi trường sống, thức ăn, vân động của một số con vật sống trong rừng 2. Kỹ năng: Phát triển khả năng quan sát, nhận biết dấu hiệu...