/11

Một số luật lệ an toàn giao thông phổ biến

Upload: PeMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3527|Tải về: 24

Giáo án Khám phá khoa học và xã hội Chủ đề: Phương tiện và luật lệ giao thông Tên bài dạy: Một số luật lệ giao thông phổ biến. Đối tượng : Mẫu giáo lớn A2. Số lượng : 21 - 24 trẻ. Thời gian : 30 - 35 phút. Người soạn và dạy: Lê Thị Hào. Ngày dạy : 10/11/2009I. Mục đích yêu cầu.1. Kiến thức: - Trẻ là

[Ẩn quảng cáo]