Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Một số luật lệ an toàn giao thông phổ biến

Lượt xem:2921|Tải về:21|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

Giáo án Khám phá khoa học và xã hội Chủ đề: Phương tiện và luật lệ giao thông Tên bài dạy: Một số luật lệ giao thông phổ biến. Đối tượng : Mẫu giáo lớn A2. Số lượng : 21 - 24 trẻ. Thời gian : 30 - 35 phút. Người soạn và dạy: Lê Thị Hào. Ngày dạy : 10/11/2009I. Mục đích yêu cầu.1. Kiến thức: - Trẻ làm quen với một số luật lệ giao thông đường bộ phổ biến. + Các phương tiện giao thông đi dưới lòng đường và đi đúng phần đường của mình. + Các PTGT đi theo sự chỉ dẫn của đèn tín hiệu giao thông, các biển báo và sự chỉ dẫn của cảnh sát giao thông. + Người đi bộ đi trên vỉa hè, khi sang đường phải đi vào đường dành cho người đi bộ và trẻ em sang đường phải có người lớn dắt.2. Kỹ năng:- Trẻ biết hát...