/12

Mot so phuong phap day hoc tich cuc

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 638|Tải về: 5

Một số phương pháp dạy học tích cực (1) Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực

[Ẩn quảng cáo]