/35

MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Upload: PeMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 686|Tải về: 2

CHỦ ĐỀ : LUẬT & PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGThực hiện trong 02 tuầnTừ ngày 22 tháng 03 năm 2010 đến ngày 02 tháng 04 năm 2010 * MỤC TIÊU : Phát triển thể chất :Thực hiện được các vận động cơ bản : Ném xa bằng một tay; trèo lên , bước xuống 2, 3 bậc; chạy nhanh chậm.- Phát triển một số vận động cơ bản, chạ

[Ẩn quảng cáo]