Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/35

MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Lượt xem:420|Tải về:2|Số trang:35 | Ngày upload:09/11/2012

CHỦ ĐỀ : LUẬT & PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGThực hiện trong 02 tuầnTừ ngày 22 tháng 03 năm 2010 đến ngày 02 tháng 04 năm 2010 * MỤC TIÊU : Phát triển thể chất :Thực hiện được các vận động cơ bản : Ném xa bằng một tay; trèo lên , bước xuống 2, 3 bậc; chạy nhanh chậm.- Phát triển một số vận động cơ bản, chạy dích dắc vượt qua các chướng ngại vật..- Thực hành khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay xé vẽ dán, tô màu về chủ đề giao thông...Phát triển nhận thức : So sánh và phân biệt được - Biết so sánh những đặc điểm giống và khác nhau của các phương tiện giao thông qua tên gọi, ích lợi nơi hoạt động.- Phân nhóm PTGT và tìm dấu hiệu chung.- Biết một số qui định thông thường của luật giao thông đường bộ của địa phương.- Nhận biết được các hình...