/5

Một số qui định về hồ sơ sổ sách THCS & THPT

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 380|Tải về: 0

MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, SỔ SÁCH THCS & THPT             Căn cứ theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hiện hành;Sở Giáo dục – Đào tạo Kiên Giang hướng dẫn thực hiện việc

[Ẩn quảng cáo]