/10

Một số quy định về chuyên môn

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 133|Tải về: 0

TRƯỜNG THCS THANH PHÚTỔ TỰ NHIÊNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /QĐCM Thanh Phú, ngày 16 tháng 8 năm 2011 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TỰ NHIÊNI. QUY ĐỊNH CÁC LOẠI HỒ SƠ GIÁO VIÊN1. Danh sách các loại hồ sơ sơ giáo viên- Mỗi giáo viên có các loại hồ sơ bắt buộc như sau:Giáo ánSổ điểm cá nhânSổ dự giờSổ kế hoạch giảng dạySổ bồi dưỡng chuyên môn Sổ chủ nhiệm (Đối với GV làm công tác chủ nhiệm lớp)Sổ giải bài tập (Khi có bài tập của PGD&ĐT)Ngoài ra còn có:Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém.Sổ ghi đầu bài. Sổ điểm lớn. Sổ hội họp.2. Tiêu chuẩn đánh giá các loại hồ sơ giáo viên2.1 Giáo án:- Có 3 tiêu chuẩn: soạn đầy đủ số tiết – chất lượng về nội dung – hình thức.+ Giáo án tốt:Ghi rõ...