/10

Một số quy định về chuyên môn

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 265|Tải về: 0

TRƯỜNG THCS THANH PHÚTỔ TỰ NHIÊNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /QĐCM Thanh Phú, ngày 16 tháng 8 năm 2011 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TỰ NHIÊNI. QUY ĐỊNH CÁC LOẠI HỒ SƠ GIÁO VIÊN1. Danh sách các loại hồ sơ sơ giáo viên- Mỗi giáo viên có các loại hồ sơ

[Ẩn quảng cáo]