/8

Một số vấn đề khi tìm hiểu truyện ngắn Lão Hạc

Upload: ThanhQuangDang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3296|Tải về: 12

MỘT SỐ VẤN ĐÊ KHI TÌM HIỂU TRUYỆN NGẮN LÃO HẠC CỦA NAM CAO Đề 1: Phân tích truyện ngắn Lão Hạc để làm nổi bật cách nhìn người nông dân của Nam Cao. I.Tìm hiểu đề: 1. Thể loại: Phân tích tác phẩm, phân tích truyện ngắn. 2. Nội dung: Giá trị hiện thực của truyện ngắn Lão Hạc. Đây là một bức tranh thu

[Ẩn quảng cáo]