/8

Một số vấn đề khi tìm hiểu truyện ngắn Lão Hạc

Upload: ThanhQuangDang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2588|Tải về: 11

MỘT SỐ VẤN ĐÊ KHI TÌM HIỂU TRUYỆN NGẮN LÃO HẠC CỦA NAM CAO Đề 1: Phân tích truyện ngắn Lão Hạc để làm nổi bật cách nhìn người nông dân của Nam Cao. I.Tìm hiểu đề: 1. Thể loại: Phân tích tác phẩm, phân tích truyện ngắn. 2. Nội dung: Giá trị hiện thực của truyện ngắn Lão Hạc. Đây là một bức tranh thu nhỏ của đời sống nhân dân thời thực dân pk trước c/m, miêu tả quá trình bần cùng hoá đến chỗ phá sản và lưu vong của tầng lớp này, tiêu biểu là Lão Hạc, một lão nông trong tọt cùng đen tối khổ đau vẫn sáng ngời tấm long lương thiện nhân từ và vị tha của mình. II.Dàn ý: 1.Mở bài: Giới thiệu thời điểm và hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao.Năm 1943, ông “giáo khổ trường tư” Nam Cao cùng chung số phận...