/4

MT+Đề+Đ.A KT học kì II CN 9 Simacai

Upload: PandaMap.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 133|Tải về: 0

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 9 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vân dụng Cộng Thực hành lắp mạch điện. TN TL TN TL TN TL  1. Quy trình lắp đặt mạch điện. 2. Nắm được cấu tạo của công tắc 3 cực 3. Mô tả và hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện. 4. Phân biệt sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt. 5. Đọc được các kí hiệu của các thiết bị trên sơ đồ mạch điện. 6. Lắp được mạch điện: + Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn + Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. + Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 7.Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt. 8. Tính toán được giá thành từ bảng dự trù vật liệu, thiết bị.  Số câu C 1; 2 C 5 C 3  C 8  Số điểm 1,0 1,75 0,5  3,0  Lắp đặt dây dẫn 1. Biết được 2 kiểu lắp dây dẫn điện trong nhà. 2. Biết được vật liệu lắp đặt dây dẫn điện. 3. Hiểu được yêu cầu kĩ thuật của các kiểu lắp đặt dây dẫn điện trong nhà . 4. Sử dụng hợp lý các vật liệu lắp đặt dây dẫn điện.  Số câu C 6    Số điểm 2,25    Kiểm tra an toàn và ôn tập 1. Biết được tầm quan trọng của kiểm tra mạng điện trong nhà. (Thay được thiết bị hỏng) 2. Hiểu được cách kiểm tra an toàn điện của mạng điện trong nhà. 3. Kiểm tra an toàn điện đối với thiết bị.  Số câu  C 4 C 7   Số điểm  0,5 1,0   TS câu hỏi 4 3 1 8 TS điểm 5,0 2,0 3,0 10 % điểm 50 20 30 100%  NĂM HỌC : 2011- 2012 Trường THCS XÃ SÁN CHẢI TỔ TỰ NHIÊN Đề số 1: đề kiểm tra học kì II Môn: Vật lí 9 Năm học: 2011-2012 Thời gian làm bài 45 phút  I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm ) Câu 1: Công tắc ba cực gồm có các cực sau: A. hai động, một tĩnh. C. hai tĩnh, một động. B. một tĩnh, một động. D. tất cả đều đúng. Câu 2: Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn được tiến hành theo mấy bước: A. 3 bước B. 4 bước C. 5 bước D. 6 bước. Câu 3: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện: A. đèn huỳnh quang C. hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. B. hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn D. một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Câu 4: Việc nào sau đây em cho là đúng ? A. Thả diều gần dây điện . C. Buộc trâu bò vào chân cây cột điện B. Nối đất các thiết bị có vỏ bằng kim loại. D. Dùng điện đánh chuột . II: TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu 5: (1,75đ) Trình bày qui trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn . Khi kiểm tra sản phẩm mạch điện cần đạt các tiêu chuẩn nào? Câu 6: (2,25 đ) Trình bày cách lắp đặt mạng điện kiểu nổi ? Câu 7: (1đ) Khi kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà cần thực hiện các bước như thế nào? Câu 8: (3 đ) vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 cầu chì ,1 công tắc ba cực ,1 công tắc 2 cực , 1 ổ cắm, 2 bóng đèn sợi đốt? ......................Hết..................... Đáp án và hướng dẫn chấm học kì II Môn: Công nghệ Lớp 9 Năm học: 2011 - 2012 A. Hướng dẫn chung: - Điểm của bài thi là tổng điểm của từng phần. - Phần thi trắc nghiệm chỉ được chọn 1