/5

mục tiêu và nội dung chủ đề bản thân

Upload: PeMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 766|Tải về: 1

Kế hoạch thực hiện chủ đề theo chương trình mầm nonChủ đề: Bản thân(Thời gian thực hiện chủ đề: 3 tuần)STTLĩnh vực phát triểnMục tiêuNội dung1Phát triển thể chất- Trẻ thực hiện tốt nếp hoạt động phát triển vận động: Hiệu lệnh chuyển đội hình, đội ngũ.- Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ th

[Ẩn quảng cáo]