/18

Ngân hàng câu hỏi Địa 9 ki I

Upload: DaoVanManh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 241|Tải về: 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐỊA LÍ 9 Người Thực hiện: Nguyễn Thái Hùng Trường THCS Đào Mỹ Câu 1: (nhận biết - Kiến thức tuần1 - Thời gian làm bài 1 phút) Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, có tất cả: a. 45 dân tộc b. 48 dân tộc c. 54 dân tộc d. 58 dân tộc. Đáp án: c Câu 2: (Thông hiểu -

[Ẩn quảng cáo]