/11

Ngân hàng câu hỏi toan 8 ki I

Upload: CuongLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 394|Tải về: 6

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TOÁN 8 Học kỳ I - Năm học 2012 – 2013 I.Đại số Câu 1 : ( Nhận biết, kiến thức đến tuần 1, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) Hãy viết một đơn thức và một đa thức tuỳ ý Đáp án : Viết được đơn thức Ví dụ : 3x ( 0.5 đ ) Viết được đa thức Ví

[Ẩn quảng cáo]