/5

Ngan hang cau hoi trac nghiem li 8 hay

Upload: SeolreimChun.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 157|Tải về: 1

Câu 1 : Các chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động cơ học ? A. Sự rơi của chiếc lá . B. Sự di chuyển của đám mây trên trời . C. Sự thay đổi đường đi của tia sáng từ không khí vào mặt gương phẳng . D. Sự đong đưa của quả lắc đồng hồ . Câu 2 : Minh và tuấn cùng ngồi trên tàu. Minh ngồi ở toa đầu đang chuyển động, Tuấn ngồi ở toa cuối. Phát biều nào sau đây là đúng ? A. So với Tuấn thì Minh đang đứng yên . B. So với mặt đường thì Minh và Tuấn cùng đứng yên . C. So với các toa khác thì Minh và Tuấn đang chuyển động . D. So với Tuấn thì Minh đang chuyển động ngược chiều . Câu 3 : Nếu biết độ lớn vận tốc của một vật, ta có thể : A. Biết được quỹ đạo của vật là đường tròn hay đường thẳng . B. Biết được vật chuyển động nhanh hay chậm . C. Biết được tại sao vật chuyển động . D. Biết được hướng chuyển động của một vật . Câu 4 : Chuyễn động đều là chuyển động có : A. Độ lớn của vận tốc không thay đổi trong suốt thời gian vật chuyển động . B. Độ lớn của vận tốc không thay đổi trong suốt quản đường đi . C. Độ lớn của vận tốc luơn giữ không đổi còn hướng của vận tốc có thể thay đổi . D. Các câu A,B & C điều đúng . Câu 5 : Những cách nào sau đây sẽ làm giảm lực ma sát ? A. Mài nhẵn bề mặt tiếp xúc giữa các vật . B. Thêm dầu mỡ . C. Giảm lực ép giữa các vật lên nhau . D. Tất cả các biện pháp trên . Câu 6 : Chuyễn động không đều là chuyễn động có ? A. Độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian . B. Quỹ đạo là một đường thẳng, độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian . C. Quỹ đạo là một đường tròn, độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian . D. Hướng của chuyển động luôn luôn thay đổi theo thời gian . Câu 7 : Nếu trên một đoạn đường, vật có lúc chuyển động nhanh dần, chậm dần, chuyễn động đều thì chuyển động trên cả ba đoạn đường được xem là chuyễn động ? A. Đều B. Không đều . C. Chậm dần . D. Nhanh dần . Câu 8 : Lực là nguyên nhân làm ? A. Thay đổi vận tốc của vật . B. Vật bị biến dạng . C.Thay đổi quỹ đạo cụa vật . D. Các tác động A, B, C . Câu 9 : Khi có các lực tác động lên một vật thì ? A. Độ lớn vận tốc của vật luôn luôn tăng . B. Độ lớn vận tốc của vật luôn luôn giảm . C. Độ lớn vận tốc của vật có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi . D. Độ lớn vận tốc của vật luôn luôn không đổi . Câu 10 : Dấu hiệu nào sau đây là của chuyển động theo quán tính ? A. Vật tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động thẳng đều . B. Độ lớn vận tốc của vật không đổi . C. Vật chuyển đông theo đường cong . D. Vận tốc của vật luôn không đổi . Câu 11 : Để đo áp suất khí quyển người ta dùng ? A. Lực kế . B. Áp kế . C. Vôn kế . D. Ampekế . Câu 12 : Hai lực được gọi là cân bằng khi: A. Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. B. Cùng phương , ngược chiều, cùng độ lớn. C. Cùng phương, cùng độ lớn, cùng đặt lên một vật. D. Cùng đặt lên một vật, cùng độ lớn, phương nằm trên một đường thẳng, chiều ngược nhau. Câu 13 : Khi nào một vật nổi trên bề mặt chất lỏng ? A. Trọng lượng riêng của chất lỏng lớn hơn trọng lượng riêng của vật . B. Trọng lượng riêng của chất lỏng nhỏ hơn trọng lượng riêng của vật . C. Khối lượng riêng của chất lỏng nhỏ hơn khối lượng riêng của vật . D. Lực nay Acsimét nhỏ hơn trọng lượng của vật . Câu 14 : Một quả cầu bằng sắt nổi trên mặt nước. Có thể kết luận : A. Trọng