/5

Ngan hang cau hoi trac nghiem li 8 hay

Upload: SeolreimChun.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 327|Tải về: 1

Câu 1 : Các chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động cơ học ? A. Sự rơi của chiếc lá . B. Sự di chuyển của đám mây trên trời . C. Sự thay đổi đường đi của tia sáng từ không khí vào mặt gương phẳng . D. Sự đong đưa của quả lắc đồng hồ . Câu 2 : Minh và tuấn cùng ngồi trên tàu. Minh n

[Ẩn quảng cáo]