/6

Nghị định 116 về phụ cấp cho người làmviệc ở vùng đặc biệt khó khăn

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 249|Tải về: 0

CHÍNH PHỦ _______Số: 116/2010/NĐ-CPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010NGHỊ ĐỊNHVề chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn__________CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Nghị định này quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.2. Vùng...