/6

Nghị định 116 về phụ cấp cho người làmviệc ở vùng đặc biệt khó khăn

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 616|Tải về: 1

CHÍNH PHỦ _______Số: 116/2010/NĐ-CPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010NGHỊ ĐỊNHVề chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc

[Ẩn quảng cáo]