/21

Nghị định 43 về giao quyền tự chủ ... chế ,tài chính

Upload: HoangHaiDuong.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 371|Tải về: 2

CHÍNH PHỦ ________  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số : 43/2006/NĐ-CP  _____________________________________    Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH ( 25/4/2006) Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

[Ẩn quảng cáo]