/24

Nghi dinh 84 ve dat dai

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 781|Tải về: 2

PHỦ________Số: 84/2007/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________________________________________Hà Nội, ngày 25  tháng 5 năm  2007             NGHỊ ĐỊNHQuy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử

[Ẩn quảng cáo]