/2

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Upload: LeThao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 645|Tải về: 0

Tiết 16 Ngày: 06 – 10 – 2008 Bài: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ A.MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Kiến thức : Cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ,đoạn thơ 2.Kĩ năng : Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích,bình luận,chứng minh,so sánh ..để làm bài văn nghị luận văn học. 3.Thái độ : Ý thức vận

[Ẩn quảng cáo]