Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

nghị luận về trò chơi điện tử

Lượt xem:430|Tải về:3|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

1,Khái : -nhà tâm lý đã ra nghĩa:“Trò là trò mà hành trong đó công thông tin ”.cách , trò là trò trên .(là “game”). 2,minh trò là món tiêu : - Trò nay đang thu hút tính đa nó: + phong phú : thao (Fifa), hành (Hitman), , phiêu (Tarzan), trí (Sherlock Holmes), mô (Sim), (Yuri), vui ,… + hình : video game (Mario,Racing,tetris…), game show trên hình (Vui cùng Hugo), game trong di , game trên máy tính, … + Song trò nên “bão” trong sinh: game online (trò ) hình 3D nét, có thi tài năng nhau thông qua các nhân , game chat, có các món trong game (). Chính tính đa trò , nó phù , thích và cá tính.( +Trò thách dũng , khéo léo, kiên trì, trí ,…thú , các nhân xây phong phú,có ăn theo phim, ăn khách (Thiên Long Bát ,..) các đang yêu thích đó.(bóng đá, hiphop,…). +”Game có mãn các nhu tâm lý căn . Đó là lý do khó khăn khi ”-theo nghiên các chuyên gia Rochester (New Yord, ) hành trên 1000 . +Trò giác căng , sau , đem , mái và vui. +Giáo tâm lý Richard M. Ryan :“game không đem cho ta vui ”.Game có đem cho trí giác thanh công, do và tác khác. Song tích khi ,trò phù .( 3,Tác trò : Game không và game không đang tính trí nó cách quá gây lên tác mà , là sinh không . + gian: ít khi ra loáng cái tiêu con quái , loáng qua “” vài . Và , gian ăn, , , làm ,... xén, chí là giành cho gian game. • Có huynh cho :”Thà nó còn sa đà vào xã ”. đâu cô quý nhà có gian ”cày level” cho bè. có tin không,làm game online đã tính toán , game ít 7 ngày trong vòng năm (2500(là 5 ) lên level cao (nhiên cũng tính không bao có năng lên các level khi game này không còn ai !). có gian mình khi ngày vùi vào trò , đeo khát vông, trong 2500 , có tham gia bao nhiêu có ích , hay là môn thao, sách,…Trong 2500 , có hàng trăm sách, thu hàng ngàn lý thú xung quanh mình.Trong 2500 , lông, tôi tin là viên kỳ . mà 2500 , quay nhân trong game mà đã ra, và cùng cái đã có là gì? lâm? cách con quái ? Tôi không