Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

NGHI QUYET DAI HOI

Lượt xem:176|Tải về:0|Số trang:9 | Ngày upload:17/07/2013

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kì: 2010 – 2013 Hôm nay vào hồi 11 giờ 00 Ngày 18/ 09/2010 Tại đại hội công đoàn trường THCS Trúc Lâm Căn cứ vào nội dung của đại hội công đoàn ngày 18/ 09/2010 Căn cứ vào báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kì 2007 –2010. và bản phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kì 2010 – 2013 (Báo cáo tại đại hội ngày 18/ 09/2010) Căn cứ vào ý kiến phát biểu của các đại biểu cũng như ý kiến đóng góp của các Đ/c đoàn viên công đoàn trong đại hội. Đại hội đã phát huy quyền dân chủ, trí tuệ của các cá nhân, tập thể, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đoàn viên công đoàn đã phân tích các điều kiện khách quan chủ quan của nhà trường Đại hội công đoàn nhiệm kì 2010 – 2013 quyết nghị một số vấn đề sau: Duy trì và phát triển tiến độ phổ cập Nâng cao chất lượng đại trà a. Về hạnh kiểm: Loại tốt: 60% - Loại trung bình: 2 % Loại khá: 38% - Không có loại yếu kém b. Về văn hóa: Loại giỏi: 3 % Loại khá 27 % Loại trung bình: 65 % Loại yếu: 5 % Phấn đấu lên lớp sau thi lại đạt từ 98% trở lên Tốt nghiệp THCS đạt từ 98 % trở lên Không còn HS ngồi nhầm lớp. Chất lượng mũi nhọn: Học sinh giỏi cấp huyện văn hoá 15 – 20 HS Học sinh giỏi cấp huyện TDTT 5 – 10 HS Học sinh giỏi toàn diện đạt 13 HS = 3% Giáo viên giỏi cấp huyện đạt 1-2 Đ/c Chiến sĩ thi đua 4 đ/c Trình độ chuyên môn: Giáo viên xếp loại giỏi từ 40% Giáo viên xếp loại khá từ 60% Không có giáo viên xếp loại trung bình ,yếu kém Công tác phát triển Đảng: Giới thiệu cho đảng kết nạp được từ 1 Đ/c Giới thiệu cho đi học lớp cảm tình đảng 1 Đ/c Danh hiệu thi đua Cá nhân: Đoàn viên xuất sắc cấp huyện từ 11% Đoàn viên xuất sắc cấp trường từ 60% Đoàn viên tiên tiến cấp trường 29% Nữ công giỏi việc trường đảm việc nhà cấp Huyện 4 Đ/c Nữ công giỏi việc trường đảm việc nhà cấp trường 16 Đ/c Trong đó xuất sắc 10 Đ/c b. Tập thể: - Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp Huyện Thực hiện tốt 4 chương trình mà công đoàn ngành đề ra Tạo điều kiện để giáo viên được học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. 100% GV tham gia học tập chuyên đề do ngành mở. Phối kết hợp với các tổ chưc trong nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác kỷ cương tình thương trách nhiệm trong cơ quan Tổ chức tham quan du lịch Hè 2011 Đóng góp tiền quỹ tham quan hè với mức 100.000 đồng/tháng Đại hội đã bầu ra được BCH công đoàn nhiệm kì 2010 –