/2

nghi quyet ket nap doan vien uu tu vao dcsvn

Upload: PhungHongVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 532|Tải về: 0

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ……………………………… ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH ……………………………… ………., ngày……..tháng……...năm……… Số – NQ/ NGHỊ QUYẾT Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam Kính gửi : Chi ủy ………………………………………………………… Đảng ủy……………………………………………………….. Căn cứ điểm 1, Điều

[Ẩn quảng cáo]