/21

NGHI_LUAN_VE_MOT_DOAN_THO_BAI_THO

Upload: AnlaJo.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 932|Tải về: 2

NGHI LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ BÀI THƠ Đề 1: Phân tích bài thơ “Đồng chí” của chính Hữu. Bài thơ “Đồng chí” ra đời vào đầu năm 1948, sau chiến dịch Việt Bắc của quân và dân ta đánh thắng cuộc tiến công quy mô lớn của thực dân Pháp cuối năm 1947 lên khu căn cứ địa Việt Bắc. Nhà thơ Chính Hữu lúc đó là

[Ẩn quảng cáo]