Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/21

NGHI_LUAN_VE_MOT_DOAN_THO_BAI_THO

Lượt xem:426|Tải về:1|Số trang:21 | Ngày upload:17/04/2013

NGHI LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ BÀI THƠ Đề 1: Phân tích bài thơ “Đồng chí” của chính Hữu. Bài thơ “Đồng chí” ra đời vào đầu năm 1948, sau chiến dịch Việt Bắc của quân và dân ta đánh thắng cuộc tiến công quy mô lớn của thực dân Pháp cuối năm 1947 lên khu căn cứ địa Việt Bắc. Nhà thơ Chính Hữu lúc đó là chính trị viên đại đội thuộc trung đoàn Thủ đô, cùng đơn vị của mình tham gia chiến đấu suốt chiến dịch. Đầu năm 1948 Chính Hữu viết bài thơ này. Bài thơ là kết quả của những trãi nghiệm thực va những cảm xúc sâu xa của tác giả với đồng đội trong chiến dịch Việt Bắc. Bài thơ nói về tình đồng đội, đồng chí thắm thiết, sâu nặng của những người lính cách mạng mà phần lớn họ xuất thân từ nông dân. Đồ