/16

nghien cuu khoa hoc su pham ung dung

Upload: LinhBigBig.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 425|Tải về: 3

Mục lục Trang I. TÓM TẮT ĐỀ BÀI 2 II. GIỚI THIỆU 3 III. PHƯƠNG PHÁP 3 1/ Khách thể nghiên cứu 3 2/ Thiết kế nghiên cứu 3 3/ Quy trình nghiên cứu 4 4/ Đo lường 14 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 14 V. KẾT LUẬN 14 1/ Ưu điểm 15 2/ Hạn chế 15 VI. TÀI LIỆU THẠM KHẢO 15 Ý kiến của Hội đồng khoa học nhà trường 16 Ý kiến của Hội đồng khoa học Phòng GD&ĐT 16 XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI TRONG NHỮNG TIẾT DẠY HỌC MÔN TOÁN THCS ((( I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Ở góc độ là những giáo viên dạy học bộ môn Toán bậc THCS, chúng ta suy nghĩ, nhận thức và đóng góp gì cho phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ GD&ĐT đã phát động trong bốn năm qua? Theo tôi, trước hết chúng ta cần nhận thấy rõ rằng: Nếu trong từng tiết dạy học bộ môn Toán, mỗi giáo viên bộ môn đầu tư xây dựng được “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” thì có nghĩa là chúng ta đã đóng góp được một phần “Nguyên liệu” để xây dựng nên: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thế thì một câu hỏi đặt ra ở đây là: Làm sao để xây dựng được “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” một cách có hiệu quả nhất ? Trong bốn năm thực hiện bản thân tôi đã nhận ra một điều: Việc đưa các trò chơi vui nhộn, trí tuệ trên tinh thần “Học mà chơi, chơi mà học” vào các tiết dạy học nói chung và tiết dạy học môn Toán nói riêng, sẽ là một trong những yếu tố rất quan trọng để xây dựng nên: “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”, Bởi vì, vui chơi vừa là nhu cầu, vừa là quyền lợi của các em học sinh, nó giúp các em cân bằng được trạng thái tâm lí, tinh thần khi phải học hoài những bài toán, những con số khô cứng, những tiết học căng thẳng,…Vui chơi còn là phương pháp giáo dục về hành vi đạo đức cho các em thuộc hạng nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất, kích cầu được sự hứng khởi, phấn chấn cho các em, hội tụ đông đảo các đối tượng học sinh tham gia vui-học một cách nhiệt tình, trách nhiệm, hòa hợp và thân thiện. Xóa dần được ranh giới giữa học sinh khá giỏi và học sinh yếu kém, học sinh dân tộc kinh và học sinh dân tộc ít người, học sinh con nhà giàu có và học sinh có gia cảnh khó khăn,… Giải pháp của tôi là trong từng tiết dạy học giáo viên lồng ghép thêm các trò chơi có nội dung phù hợp với bài học, vừa kích thích sự tư duy sáng tạo vừa giúp các em tiếp thu bài học một cách dễ dàng Nghiên cứu của tôi được tiến hành trong hầu hết các tiết dạy học môn Toán ở tất cả các khối lớp trong trường THCS. Qua thực nghiệm nghiên cứu, kiểm chứng và đối chiếu cho thấy các tiết học được lồng ghép thêm các trò chơi một cách hợp lí thì đa số học sinh tiếp thu bài học một cách nhanh hơn, tư duy của các em cũng được phát triển hơn từ đó. Điều đó chứng minh rằng việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thông qua các trò chơi trong những tiết dạy học ở trường THCS là rất cần thiết. II. GIỚI THIỆU Như chúng ta đã biết, năm học 2011-2012 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học thứ hai thực hiện phương pháp dạy học tích cực, năm thứ sáu cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT, năm học thứ tư thực hiện chỉ thị của Bộ GD&ĐT về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mục tiêu chủ yếu của việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là làm sao tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, lành mạnh, đảm bảo sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, xã hội, phụ huynh, học sinh, luôn tạo được sự thoải mái, bình yên, hứng khởi cho từng học sinh, phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội một cách phù hợp và có hiệu quả cao,… Từ những cơ sở, nhận thức nêu trên, cộng thêm những kinh nghiệm nhỏ mà bản thân đã tích lũy được trong những năm học qua. Tôi xin được đóng góp một đề