/16

nghien cuu khoa hoc su pham ung dung

Upload: LinhBigBig.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 860|Tải về: 6

Mục lục Trang I. TÓM TẮT ĐỀ BÀI 2 II. GIỚI THIỆU 3 III. PHƯƠNG PHÁP 3 1/ Khách thể nghiên cứu 3 2/ Thiết kế nghiên cứu 3 3/ Quy trình nghiên cứu 4 4/ Đo lường 14 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 14 V. KẾT LUẬN 14 1/ Ưu điểm 15 2/ Hạn chế 15 VI. TÀI LIỆU THẠM KHẢO 15 Ý kiến của Hội đồng kho

[Ẩn quảng cáo]