/5

NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

Upload: HoangAnhViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1202|Tải về: 10

NGHIÊN CỨU KHSP ỨNG DỤNGI.Câu hỏi nêu K/n và vì sao NCKHSPUD? II.Thực hành Xác định 1 đề tài nghiên cứu?1. Khái niệm: NCKHSPƯD trong GD nhằm thực hiện 1 tác động hoặc can thiệp SP và đánh giá sự ảnh hưởng của nó 1 cách có hệ thống bằng PP NC phù hợp.NCKHSPƯD gồm 2 yếu tố quan trọng = NC + tác động2.

[Ẩn quảng cáo]