/8

Ngoài gio lên lop

Upload: MoonsSmlie.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 265|Tải về: 0

Thứ 3 ngày 26 tháng 10 năm 2009 Chủ điểm tháng 10: làm thế nào để học tập, rèn luyện tốt theo lời bác hồ dạy A. Mục tiêu: Giúp học sinh : - Nhận thức được sự quan tâm của Bác Hồ về quyền được hưởng giáo dục của học sinh và thấm nhuần ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác . - Kính yê

[Ẩn quảng cáo]