/8

Ngoài gio lên lop

Upload: MoonsSmlie.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 127|Tải về: 0

Thứ 3 ngày 26 tháng 10 năm 2009 Chủ điểm tháng 10: làm thế nào để học tập, rèn luyện tốt theo lời bác hồ dạy A. Mục tiêu: Giúp học sinh : - Nhận thức được sự quan tâm của Bác Hồ về quyền được hưởng giáo dục của học sinh và thấm nhuần ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác . - Kính yêu Bác , trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Bác dành cho các em . - Biết thực hiện lời dạy của Bác để học tập tốt , rèn luyện tốt . B. Chuẩn bị hoạt động : Về phương tiện : Tìm hiểu năm điều Bác Hồ dạy : - Thi hỏi đáp và thảo luận ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác Hồ - Một số tiết mục văn nghệ . 2) Tổ chức : - GVCN nêu chủ đề hoạt động , mục đích yêu cầu chung và giao cho lớp trưởng điều hành lớp tổ chức thực hiện . - Lớp trưởng giao nhiệm vụ cho các nhóm .Mỗi nhóm thảo luận một lời dạy của Bác về ý nghĩa , lấy ví dụ thực tế về việc thực hiện 5 điều Bác hồ dạy của bản thân ,tìm các câu từ ngữ, hình ảnh ,bài hát ca ngợi Bác hồ - Lớp trưởng hội ý với cán bộ lớp bàn bạc thống nhất kế hoạch hoạt động phân công công việc cụ thể cho từng thành viên . Cử ban giám khảo ( mỗi tổ cử 1 bạn ) -Thống nhất cách chấm điểm và thang điểm ( Lớp trưởng , lớp phó , 4 tổ trưởng ) -Tổ trưởng đôn đốc các thành viên của tổ tìm hiểu năm điều Bác hồ dạy - Mỗi tổ chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ . C. Tiến hành hoạt động : 1)Khởi động : - Cả lớp hát bài “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ” Thi hỏi đáp - Thảo luận : - Bạn lớp trưởng lần lượt nêu câu hỏi . Các bạn thảo luận về ý nghĩa của các lời dạy đó - Các thành viên trong lớp bổ sung nếu tổ được trả lời mà chưa trả lời đầy đủ hoặc sai . - Cuối cùng ban giám khảo tổng kết điểm của từng tổ và trao thưởng Văn nghệ : - Bạn lớp phó văn nghệ giới thiệu lần lượt các tổ tiết mục văn nghệ lên trình bày 4) Liên hệ bản thân: -Các nhóm cử đại diện kể một việc làm điển hình của bản thân về việc thực hiện lời dạy của Bác - Tìm ra lời dạy nào của Bác mà mình chưa thực hiện được và viết lời hứa thực hiện(Làm cá nhân).Căn cứ vào đó, Ban cán sự lớp theo dõi, tổng kết xét thi đua cho từng thành viên trong đợt thi đua 20