/9

Ngoại khóa giáo dục pháp luật thuế

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 227|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT PHÙ YÊN TRƯỜNG THCS TƯỜNG HẠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTường Hạ , Ngày 25 tháng 11 năm 2010BÁO CÁOKế hoạch ngoại khóa “ Luật thuế với công dân Việt Nam”Năm học 2010 – 2011.Kính gửi : Chi cục thuế Phù YênThực hiện công văn số: 162/GD&ĐT – THCS ngày 05/10/2010 của phòng GD&ĐT Phù Yên về việc thực hiện đề án phổ biến pháp luật thuế trong các trường THCS năm học 2010 – 201.Trường THCS Tường Hạ xây dựng kế hoạch tổ chức: Ngoại khoá “ Luật thuế với công dân Việt Nam” năm học 2010 – 2011 như sau:1. Mục đích:Cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về chính sách, pháp luật thuế dưới hình thức ngoại khóa để các em dễ tiếp thu hơn. Từ đó xây dựng ý thức và cái nhìn đúng đắn, đồng thời góp phần tuyên truyền...