/9

Ngoại khóa giáo dục pháp luật thuế

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 408|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT PHÙ YÊN TRƯỜNG THCS TƯỜNG HẠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTường Hạ , Ngày 25 tháng 11 năm 2010BÁO CÁOKế hoạch ngoại khóa “ Luật thuế với công dân Việt Nam”Năm học 2010 – 2011.Kính gửi : Chi cục thuế Phù YênThực hiện công văn số: 162/GD&ĐT – THCS ngày 05

[Ẩn quảng cáo]