Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

NGỮ CẢNH

Tuần:10 Ngày Soạn: 5/10/09Tiết: 40 Ngày dạy: 10/09NGỮ CẢNHI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS: - Nắm được khái niệm ngữ cảnh, các yếu tố của ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.- Biết nói và viết cho phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp, đồng thời có năng lực lĩnh hội chính xác nội dung, much đích của lời nói, câu văn trong mối quan hệ với nhữ cảnh.- Phương pháp: Kết hợp các hình thức trao đổi, thảo luận, bình giảng, phát vấn...II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: SGK ngữ văn 11 tập 1, SGV ngữ văn 11 tập 1, bảng phụ - Học sinh: Đọc kĩ bài thơ ở nhà, soạn bài vào tập soạn.III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sĩ số học sinh Kiểm tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới: - Lời vào bài: : Khi...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:132|Tải về:1|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: