/2

NGỮ CẢNH

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 427|Tải về: 2

Tuần:10 Ngày Soạn: 5/10/09Tiết: 40 Ngày dạy: 10/09NGỮ CẢNHI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS: - Nắm được khái niệm ngữ cảnh, các yếu tố của ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.- Biết nói và viết cho phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp, đồng thời có năng lực lĩnh hội chính x

[Ẩn quảng cáo]