/6

NGỮ CẢNH

Upload: MyKhanh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 195|Tải về: 0

Tiết 40 – PPCT: NGỮ CẢNHA. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Giúp hs:Nắm được khái niệm, các yếu tố, vai trò của ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.Biết nói và viết phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp, hình thành năng lực lĩnh hội chính xác nội dung, mục đích của lời nói, câu văn trong mối quan hệ với ngữ cảnh.B. CHUẨN BỊ:Gv: giáo án, sgk, sgv, tài liệu tham khảo liên quan…Hs: bài soạn, sgk, Xem lại “Các nhân tố GT trong HĐGT bằng ngôn ngữ” ( L10- Tập 1)C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:1. Oån định lớp.2. Kiểm tra bài cũ:3. Bài mới:NGỮ CẢNHI. KHÁI NIỆM:HĐ 1: Gv hướng dẫn hs tìm hiểu khái niệm ngữ cảnh:- Phân tích ngữ liệu sgk:* Gv đọc và ghi ví dụ lên bảng: “giờ muộn thế này mà chưa ra nhỉ ?”Thực hiện yêu cầu sgk: ai nói với ai? Quan hệ của họ như thế nào? Câu nói...