/6

NGỮ CẢNH

Upload: MyKhanh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 369|Tải về: 0

Tiết 40 – PPCT: NGỮ CẢNHA. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Giúp hs:Nắm được khái niệm, các yếu tố, vai trò của ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.Biết nói và viết phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp, hình thành năng lực lĩnh hội chính xác nội dung, mục đích của lời nói, câu văn trong mối quan hệ với ngữ c

[Ẩn quảng cáo]