Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ngữ văn 11 -chiều tối

Lượt xem:2384|Tải về:7|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần: Tiết: Đọc văn: CHIỀU TỐI (Mộ - Trích “Nhật kí trong tù”) (1 tiết) - Hồ Chí Minh - (Ngày soạn Ngày dạy: )A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Hướng dẫn học sinh:1. KT: - Cảm nhận được bức trạnh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống thanh bình yên ả lúc chiều muộn. Từ đó thấy được vẻ đẹp của tâm hồn HCM: trong bất cứ tình huống nào cũng hướng về sự sống, ánh sáng và tương lai, chủ nghĩa lạc quan gắn liền với lòng nhân ái- Cảm nhận được bút pháp tả cảnh ngụ tình vừa cổ điển vừa hiện đại của bài thơ. 2. KN: - Biết đọc hiểu 1 văn bản đặt trong chỉnh thể toàn tập thơ. 3. TĐ: - Yêu mến, trân trọng sự nghiệp văn học của NAQ - HCMB. CHUẨN BỊ: - GV: +SGK, SGV. – HS: + SGK +Giáo án. + Bài soạn. + Sưu tập một số dạng đề...