/81

Ngữ văn 12

Upload: BuiVoTien.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 135|Tải về: 1

Ngày soạn: 10/ 01/ 2009 Tiết: 55-56 Đọc hiểu: VỢ CHỒNG A PHỦ Tô Hoài A/Yêu cầu cần đạt: Giúp hs:- Hiểu được cuộc sống cơ cực, tăm tối của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao dưới ách áp bức, kìm kẹp của thực dân và chúa đất thống trị; quá trình người dân các dân tộc thiểu số từng bước giác ngộ cách mạng và vùng lên tự giải phóng đời mình, đi theo tiếng gọi của Đảng. - .Nắm được những đống góp của nhà văn trong nghệ thuật khắc hoạ tính cách nhân vật; sự tinh tế trong diễn tả cuộc sống nội tâm;sở trưòng của nhà văn trong quan sát những nét lạ về phong tục, tập quán và cá tính của người Mông; nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời văn tinh tế,mang màu sắc dân tộc và giàu chất thơ. B/ Tiến trình giờ dạy: I.định lớp: II.Kiểm tra bài cũ:...