/81

Ngữ văn 12

Upload: BuiVoTien.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 296|Tải về: 1

Ngày soạn: 10/ 01/ 2009 Tiết: 55-56 Đọc hiểu: VỢ CHỒNG A PHỦ Tô Hoài A/Yêu cầu cần đạt: Giúp hs:- Hiểu được cuộc sống cơ cực, tăm tối của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao dưới ách áp bức, kìm kẹp của thực dân và chúa đất thống trị; quá trình người dân các dân tộc thiểu số từng bước giác ngộ cá

[Ẩn quảng cáo]