/3

NGỮ VĂN 6 Câu trần thuật đơn có từ là (LH)

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2073|Tải về: 1

Ngày soạn : Ngày dạy : I II. tiêu : - được khái niệm loại câu trần thuật đơn có từ là . - sử dụng hiệu quả câu trần thuật đơn có từ là trong nói và viết . - II. thức :1 thức:- Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là .- C ác kiểu câu trần thuật đơn có từ là .2 năng:- Nhân biết được câu trần thuật đơ

[Ẩn quảng cáo]