/3

NGỮ VĂN 6 Lòng yêu nước (LH)

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4703|Tải về: 9

Ngày soạn : Ngày dạy : I II. tiêu : - được tư tưởng và lòng yêu nước qua một bài tùy bút- chính luận . - biết nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tùy bút- chính luận này . - II. thức :1 thức:- Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng yêu những gì gần gũi, thân thuộc của quê hương và thể hiện rõ nhất trong hoàn

[Ẩn quảng cáo]