Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

NGỮ VĂN 6 Lòng yêu nước (LH)

Lượt xem:4048|Tải về:8|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn : Ngày dạy : I II. tiêu : - được tư tưởng và lòng yêu nước qua một bài tùy bút- chính luận . - biết nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tùy bút- chính luận này . - II. thức :1 thức:- Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng yêu những gì gần gũi, thân thuộc của quê hương và thể hiện rõ nhất trong hoàn cảnh gian nan, thử thách .Lòng yêu nước trở thành sức mạnh, phẩm chất của người anh hùng trong chiến ranh bảo vệ tổ quốc.- Nét chính về nghệ thuật của VB 2 năng:- Đọc diễn cảm một Vb chính luận giàu chất trữ tình: Giọng đọc vừa rắn rõi, dứt khoát, vừa mềm mại, diệu dàng, tràn ngập cảm xúc .- Nhận biết và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm- Đọc hiểu VB tùy bút có yếu tố miêu tả kết hợp với...