Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

NGỮ VĂN 6 Lượm (LH)

Lượt xem:3370|Tải về:9|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần : 27 Ngày soạn : Tiết : 99 Ngày dạy : I. tiêu : - và cảm nhận vẽ đẹp của nhân vật Lượm. - Nắm được đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ. - phục trước sự hy sinh anh dũng của Lượm .II. thức :1 thức:- đẹp hồn nhiên vui tươi, trong sáng và ý nghĩa cao cà trong sự hy sinh của nhân vật Lượm- Tình yêu mến, trân trọng của tác giả giành cho nhân vật Lượm- Các chi tiết mêu tả trong bài thơ và tác dụng của các chi tiết mêu tả đó- Nét đặc sắc trong nghệ thuật tả nhân vật kết hợp với tự sự và bộc lộ cảm xúc.2 năng:- Đọc diễn cảm bài thơ ( bài thơ tự sự được viết theo thể thơ 4 chữ có sự kết hợp giữa các yếu tố mêu tả, tự sự, biểu cảm và xen lời đối thoại) - Đọc hiểu bài...