/3

NGỮ VĂN 6 Lượm (LH)

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3957|Tải về: 10

Tuần : 27 Ngày soạn : Tiết : 99 Ngày dạy : I. tiêu : - và cảm nhận vẽ đẹp của nhân vật Lượm. - Nắm được đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ. - phục trước sự hy sinh anh dũng của Lượm .II. thức :1 thức:- đẹp hồn nhiên vui tươi, trong sáng và ý nghĩa cao cà trong sự hy sinh của nhân vật Lượm- Tình yêu mế

[Ẩn quảng cáo]