Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

NGỮ VĂN 6 Mưa (LH)

Lượt xem:3801|Tải về:5|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần : 27 Ngày soạn : Tiết : 100 Ngày dạy : I. tiêu : - cảm nhận được bức tranh thiên nhiên và tư thế của con người được mêu tả trong bài thơ. - được nét đặc sắc trong nghệ thuật mêu tả thiên nhiên ở bài thơ. - Yêu con , yêu quê hương, đất nước .II. thức :1 thức:- Nét đặc sắc của bài thơ : sự kết hợp giữa bức tranh thiên nhiên phong phú, sinh động trước và trong cơn mưa rào cùng tư thế lớn lao của con người trong cơn mưa.- Tác của một số biện pháp nghệ thuật trong Vb 2 năng:- Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ được viết theo thể thơ tự do .- Đọc hiểu bài thơ có yếu tố mêu tả..- Nhận biết và phân tích được tác dụng của phép nhân hóa, ẩn dụ có trong bài thơ.- Trình bày những suy nghĩ về...