/2

NGỮ VĂN 6 Mưa (LH)

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4442|Tải về: 6

Tuần : 27 Ngày soạn : Tiết : 100 Ngày dạy : I. tiêu : - cảm nhận được bức tranh thiên nhiên và tư thế của con người được mêu tả trong bài thơ. - được nét đặc sắc trong nghệ thuật mêu tả thiên nhiên ở bài thơ. - Yêu con , yêu quê hương, đất nước .II. thức :1 thức:- Nét đặc sắc của bài thơ : sự kết hợ

[Ẩn quảng cáo]