/8

NGỮ VĂN 7 TUẦN 14 CKTKN

Upload: DestinyTran.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 261|Tải về: 0

Tuần: 14 Ngày soạn: 08/ 11/ 2010 Ngày dạy: 15/ 11/ 2010 Tiết : 53 TIẾNG GÀ TRƯA Xuân Huỳnh Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - giảng về tác giả Xuân Huỳnh. - sở

[Ẩn quảng cáo]