/166

ngu van 9 3 cot 9 t53-120

Upload: QuandaDang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 106|Tải về: 0

Soạn: Giảng: Tiết 53: tổng kết về từ vựng (Tiếp) I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 (Từ tượng thanh và từ tượng hình, một số phép tu từ vựng; So sáng, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, nói quá, nói giảm, nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ) . 2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng tái hiện và vận dụng kiến thức. 3. Giáo dục: Giáo dục cho học sinh lòng tự hào và yêu quý về sự giàu có, phong phú của tiếng việt.. II- Chuẩn bị: - Giáo viên xem lại các đơn vị kiến thức có liên quan. - Học sinh ôn lại các đơn vị kiến thức trong bài đã được học ở lớp dưới. III- Tiến trình lên lớp: 1. định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ. ? Nêu các cách phát triển của từ vựng ? Cho ví dụ. 3. Dạy bài mới. a) Giới thiệu bài: Để tiếp tục củng cố cho các em kiến thức về từ vựng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục tổng kết về từ vựng về từ tượng thanh, tượng hình và một số phép tu từ vựng đã học. b) Tiến trình (trên lớp) tổ chức các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: Tổ chức cho học sinh tổng kết về từ tượng thanh và từ tượng hình. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh kiến thức về từ tượng thanh, tượng hình. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản  ? Thế nào là từ tượng thanh ? ? Nêu khái niệm về từ tượng hình. Cho ví dụ ? - Là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người. - Là những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. I- Từ tượng thanh và từ tượng hình. 1. Từ tượng hình  ? Những từ tượng thanh, tượng hình thường là những từ loại nào ? ? Tìm những tên loại vật là từ tượng thanh ? ? Đọc đoạn văn phần 3 ? ? Xác định từ tượng hình và giá trị sử dụng của chúng trong đoạn trích ? Giáo viên chốt rồi chuyển. - Thường là từ láy: ào ào, choang choang, lanh lảnh, lắc lư, lảo đảo, ngật ngưỡng, ngất nghểu, lom khom, thướt tha. - Tắc kè, tu hú, chèo bẻo, quốc, mèo, bắt cô trói cột, bò cành cạch. - Các từ tượng hình: Lốm đốm, lê thê, loáng thoáng, lồ lộ. - Tác dụng: Miêu tả đám mây một cách cụ thể sinh động. 1. Khai niệm: - Từ tượng thanh - Từ tượng hình 2. Tên loài vật: 3. Từ tượng hình và giá trị sử dụng  * Hoạt động 2: Tổ chức cho học sinh tổng kết về một số phép tu từ từ vựng. Mục tiêu: Củng cố và rèn kỹ năng cho học sinh về một số phép tu từ tư vựng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản  ? Thế nào là so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, nói giảm, nói qúa, nói tránh, đ