Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ngữ văn 9 tiet 122

Lượt xem:438|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn…………….Ngày dạy……………… Tiết 122 .Nói với con . Y Phương .I. Mục tiêu cần đạt :Giúp học sinh : - Cảm nhận được tình cảm thắm thiết của cha mẹ đối với con cái , tình yêu quê hương sâu nặng cùng niềm tự hào với sức sống mạnh mẽ , bền bỉ của dân tộc mình qua lời thơ của Y Pương .- Bước đầu hiểu được cách diễn tả độc đáo , giàu hình ảnh cụ thể , gợi cảm của thơ ca miền núi .- Bồi dưỡng tâm hồn yêu gia đình , tự hào quê hương , dân tộc .II. Chuẩn bị đồ dùng dạy họcGV : Tìm các câu thơ diễn tả lối nói dân tộc .HS : Sưu tầm những câu thơ, ca dao các dân tộc III. hoạt động dạy học :1. định tổ chức :2. Kiểm tra bài cũ : - Đọc thuộc lòng bài thơ " Sang thu " . Nêu cảm nhận...