Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/26

Ngữ văn 9 - Tiết 123 NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý

Lượt xem:6584|Tải về:15|Số trang:26 | Ngày upload:10/11/2012

Ngữ văn 9 - Tiết 123 - Bài 24 ()NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM ÝA. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý.- Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.2. Kĩ năng- Nhận biết được nghĩa tường minh và hàm ý ở trong câu.- Giải đoán được hàm ý trong văn cảnh cụ thể.- Sử dụng hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp, tích hợp với kiến thức Đọc - hiểu văn bản (tác phẩm, chủ đề tác phẩm...); kiến thức Tiếng Việt (các phép tu từ, vận dụng phương châm hội thoại...); kiến thức Tập làm văn (nghị luận văn học).3. Kĩ năng sống cơ bản: Tự nhận thức về cách vận dụng các phương châm hội thoại trong giao tiếp của bản thân. - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ.B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm...