/26

Ngữ văn 9 - Tiết 123 NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý

Upload: ThoiLamAnh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 7103|Tải về: 15

Ngữ văn 9 - Tiết 123 - Bài 24 ()NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM ÝA. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức- Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý.- Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.2. Kĩ năng- Nhận biết được nghĩa tường minh và hàm ý ở trong câu.- Giải đoán được hàm ý trong văn cảnh cụ thể.- Sử d

[Ẩn quảng cáo]