Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ngữ văn lớp 6 tiết 5

Lượt xem:512|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn: 14/09/2010Ngày giảng: 15/09/2010Tiết 5 THáNH GIóNG( Truyền thuyết ) I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh : Hiểu được nội dung ý nghĩa và một số nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện. Kể được truyện II. Chuẩn bị : Học sinh : Sọan bài, sưu tầm tranh vẽ Thánh Gióng .Giáo viên : Tích hợp với Tiếng Việt bài “ Từ mượn “ với tập làm văn “ Tìm hiểu chung về văn tự sự “ .III. Tiến trình họat động : 1. ổn định : Kiểm tra sĩ số . 2. Bài cũ : Nhận vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực họat động nào của người Lạc Việt thời kỳ Vua Hùng dựng nước ? a. Chống giặc ngọai xâm b. Đấu tranh, chinh phục thiên nhiên c. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hóa d. Giữ gìn ngôi vua . 3. Bài mớ:i * Giới thiệu bài : Chủ đề...