/4

nguoi cam quyen khoi phuc uy quyen

Upload: TrangDinhThiQuynh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 968|Tải về: 4

GIÁO ÁN GIẢNG DẠYBài : NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀNI. Mục đích, yêu cầu: 1.Mục đích -Thấy được nghệ thuật của Huy-go trong việc tạo dựng tình huống đầy kịch tính -Khám phá thao tác nghệ thuật mà tác giả sử dụng để xây dựng những tình huống tương phản. -Qua hình tượng nhân vật đối lập giữa Gia-

[Ẩn quảng cáo]