Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/60

Nguyên lý hệ điều hành QUẢN LÝ FILES VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Lượt xem:387|Tải về:3|Số trang:60 | Ngày upload:22/02/2013

1 Chƣơng 4 QUẢN LÝ FILES VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI • Quản lý thiết bị ngoại vi: Cần đảm bảo hệ thống thích nghi với: – Số lượng nhiều, – Chất lượng đa dạng, – Thuận tiện cho người dùng • Quản lý files: Cho phép người dùng: – Tạo files ở các loại bộ nhớ ngoài, – Tìm kiếm, truy nhập files, – Đảm bảo độc lập giữa CT và thiết bị2 $1 – Nguyên tắc phân cấp trong quản lý thiết bị ngoại vi 1 1 UCB và Driver 1 2 Kênh vào ra • Máy tính thế hệ I và II: Processor làm việc trực tiếp với thiết bị ngoại vi, • Hạn