/60

Nguyên lý hệ điều hành QUẢN LÝ FILES VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Upload: LuXuBu.dokovn|Ngày: 22/02/2013|Lượt xem: 410|Tải về: 4

1 Chƣơng 4 QUẢN LÝ FILES VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI • Quản lý thiết bị ngoại vi: Cần đảm bảo hệ thống thích nghi với: – Số lượng nhiều, – Chất lượng đa dạng, – Thuận tiện cho người dùng • Quản lý files: Cho phép người dùng: – Tạo files ở các loại bộ nhớ ngoài, – Tìm kiếm, truy nhập files, – Đảm bảo độc l

Xem thêm: Nguyên lý hệ điều hành QUẢN LÝ FILES VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI
[Ẩn quảng cáo]
halloween terra book