Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/316

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc

Năm 1986 nhóm cán bộ giảng dạy Trường Đại học Kiến trúc, hội viên Hội Kiến trúc sư Tp Hồ Chí Minh có xuất bản quyển: "Nguyên lý cấu tạo kiến trúc dân dụng" Nhằm phục vụ cho cán bộ thiết kế kiến trúc và sinh viên ngành kiến trúc xây dựng Nay do nhu cầu cải cách đào tạo đại học; sinh viên theo học phần, chia khóa học ra làm 2 giai đọan: -Giai đoạn 1: Học 2 năm đầu học phần khoa học cơ bản và cơ sở ngành -Giai đoạn 2: Học 3 năm tiếp theo, học phần chuyên môn và chuyên sâu của ngành Nếu s

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2183|Tải về:202|Số trang:316

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: