/2

Nhạc sĩ Hoàng Vân

Upload: HuyenPhuongDo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 197|Tải về: 0

NHẠC SĨ HOÀNG VÂNHỌ và tên: Lê Văn Ngọ Ngày sinh: 24/7/1930 Quê quán: Hà Nội Nơi ở hiện nay: Hà Nội Sáng tác chính: ca khúc cách mạng Năm 1946, tham gia Ŀội Thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Ŀế, là liên lạc viên tự vệ khu Ŀông Kinh Nghĩa Thục (Liên khu I) Hà Nội, rồi làm phụ trách Thiếu sinh quân Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, tham gia Ŀội Tuyên truyền võ trang Lao Hà, làm báo và công tác địch vận của trung đoàn, sư đoàn, sau đó phụ trách nghệ thuật Văn công Sư doàn 312. Hoà bình lập lại, ông về chỉ huy dàn nhạc Ŀoàn Ca Nhạc Ŀài Tiếng nói Việt Nam kiêm chỉ đạo nghệ thuật, tham gia giảng dạy môn sáng tác và Phối khí tại Nhạc viện Hà Nội (cho đến năm 1989). Từ năm 1963 đến năm 1989, ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhạc sĩ...