/4

nhận biết 3 chất

Upload: VoDdong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 303|Tải về: 0

 5 - NHẬN BIẾT CHẤT VÔ CƠ Nêu phương pháp nhận biết 3 dung dịch sau đây: Ca(HCO3)2 , Na2CO3 , (NH4)2CO3 . Bằng phương pháp nào có thể nhận biết được các chất rắn sau: Na2CO3 , MgCO3 , BaCO3 . Có 4 dung dịch không nhãn đựng 4 dung dịch: MgSO4 ,CaCl2, Na2CO

[Ẩn quảng cáo]