/2

NHAN XET DANG VIEN DU BI

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1089|Tải về: 1

Mẫu 10- KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN NHẬN XÉTđảng viên dự bị Kính gửi: - Chi bộ Trường Tiểu học…………. - Đảng uỷ xã ……………. Tôi là……………………….., sinh ngày 10 tháng …. năm 19 Đang sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học………………. Ngày 3 tháng ……. năm 2009, được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự …………………… p

[Ẩn quảng cáo]